veldeke-valkeberg logo [ bewrking: Els Diederen 2001 veldeke-krink-valkeberg
Veldeke Valkeberg actueel lid were links kntak

evenemente, activiteite, actualiteite, nuujts


't ltste Sjtkske Plat


Sjtkskes in 't plat in de versjillende hoes-aan-hoesblaar in Valkeberg en umgaeving.

 


Bakkes es sjrieversjhuuske van theologe Johanne Klink in G'n Zie (Komeresj-Camerig). Foto Els Diederen


Op dinsdig 13 november 2019
vingk de traditonele Culturele aovend plaats van drie Valkebergse vereiniginge: 't IVN, 't LGOG en Veldeke-krink-Valkeberg.
Plaats: Hotel Monopole aan de Nieuweweg in Valkeberg
Aanvank 20.00 oer.
Veur lede en belangsjtllende.
Graties.

't Programma zuut zoa oet:
* Names 't LGOG of Historische krink Valkenburg geuf Herman van Rens 'n lezing euver de jodenvervolging in Valkeberg.
* Names Veldeke zal Els Diederen 'n powerpointpresentatie geve euver 't Bakkes in Zuud-Limburg. Dit nao aanleiing van 'n artikel wat zie sjreef in Historische en heemkundige studies in en rond het Geuldal in 2018.
* Names 't IVN geuf Jef Boosten 'n bloomlaezing euver de natuur: "Zich good veule'.


Doog mt mt de Limburgse Taalquiz!

Veldeke organiseert same mt De Limburger de Limburgse Taalquiz. Tot zondig 29 september september knt ederein 'n vraogelies online invlle. Wae mtdeit krieg 25 vraoge euver Limburgse weurd, gezkdes en euver zakes. Dat zint allemaol mikeuzevraoge.  Nao 't invlle kriegt geer metein te zeen wievl vraoge geer good houwt en ouch de gooj antwoorde. Leuk um te doon, meh soms bs lestig. Laot uuch oetdage!

Maak kans op de finale
Wae mtdeit maak kans um oetgenudig te were veur de groate finale in 't geboew van de Media Groep Limburg in Zitterd op 8 oktober a.s. De bste 40 kandidate komme daoveur in aanmerking en die sjtrieje um de hoofpries, 'n ballonvaart veur twi persone bove Limburg.
 

Wach neet mt invlle, 't doert mer 10 minute, veur eder vraog kries se 20 seconde de tied. Ouch es se neet pers de finale wils hole, ies 't leuk um mt te doon, Klik dus mer op: deze link naar de vragenlijst.
Vl succes!

 


Op dinsdeg 17 september 1944 ies Valkeberg bevried van de Twide waereldoorlog. Tiedes 'n herdinkingsviering 75 jaor bevried, in de Ouw Krk leus Els Lahey-Diederen, names Veldeke-krink-Valkeberg, 'n gedachte veur en 't biepassend gediech: 'solidair soldaote' oet de bundel "Valkeberg bevried' (75 verhaole oet d'n oorlog in Valkeberg).


 zondig 15 september is de 48ste Veldeke dialekms in de Ouw krk.  De ms weurt gezonge door mannekoar Internos oet Sjin-op-Geul o.l.v. Leo van Weersch. Aanvank hauf twelf!


31 augustus Kringendaag van Veldeke. Dit jaor ontvingk 't Veldeke-Valkeberg-besjtuur alle ander Veldekekring oet Limburg. De miedig weurt ge-eupend door wthouwer Claudia Bisschops van Valkeberg aan de Geul. Zie heel 'n sjoan speech (zuug hie-onder).In 't krkske van Oud-Valkeberg geuf Henk Kwakkernaat 'n lezing euver Oud-Valkeberg mt zien twi kesjtile en oud krkske. De gaste kriege vervolges 'n rondleiding door IVN-gids Jef Boosten door de kesjtil-heemtuiin van kesjtil Schaloen. Aansjletend bezichtige ze kesjtil Genhoes es gas van Leendert van Dijk en Rita van Dijk, de bewonersj. 'n Bufft-diner sjluut de miedig aaf in Hotel Op de Beek in Sjin.

Eupening Kringedaag Veldeke in Oud-Valkeberg op 31 augustus 2019,
door Claudia Bisschops, wthouwer economie, toerisme & financi.

Geachte besjtuursjlede van Veldeke, geachte sjprekers, geachte aanwezige. 

Ich bin gebaore en getaoge in de waereldsjtad. En t dialek is mich mt de paplaepel ingegaote.
Thoes sjpraoke veer allein mer dialek, of baeter ich moet zgke kalde veer plat.

En zoa koes t gebeure dat ich op de irsjte daag van de kleutersjoal de juf neet versjtong. De juf kalde get totaal onversjtaonbaars. Naoderhand begreep ich dat dat Nederlands waor.

Driekwaart van de klas houw op sjlaag n taalachtersjtand. Oes woort toen geadviseerd um Sesamstraat te kieke en zoa zaot ich ederen aovend braaf veur de TV nao de Hollendersj te kieke. Zoa klein es ich waor realiseerde ich mich dat die luuj get andersj kalde es veer thoes.

Ich bin in Zitterd nao de middelbaar sjoal gegange, nao t Kleesj en dao hb ich t gelk gehad dat ich zes jaor, ich zaot op t gym dus die jaore waore ingecalculeerd, Nederlands hb maoge kriege van Frans Walraven. De drievende krach achter en veurzitter van Veldeke in Zitterd. t Waor n periode dat t hip waor um Nederlands te kalle en dats se es Limburger veural neet wols weite dats se oet Limburg kaoms. De naviteit van vle dat ze daobie verondersjtlde dat accentloos te kalle waor rondoet meelijwekkend.

Meister Walraven lirde oes dat dialek kalle dien taalgeveul versjterk, dats se van nature aanveuls welke weurd mannelik, vrouwelik of onzijdig zint en de link mt t Duutsj waor n aangenaam biekomstigheid. Meh zien belangriekste ls: dialek is dien modertaal en die moes se koestere. Lir lever dien kind vloeiend en foutloos dialek, dan huilands. t Is de taal van de emotie, van de leefde en van t ruziemake. Want niks sjlt zoa lekker es t dialek. De weurd komme vanzelf.

Lang geleje hb iech de waereldsjtad verlaote en nao vl umzjwervinge in t land, bin ich tsje de bk terechgekomme. En noe ich get zudeliker woon vlt mich get typisch op. Luuj gaon sjpontaan op t Nederlands euver, umdat ich bliekbaar Limburgs mt Swahilische tongval sjpraek.

Dao lik nog n dudelike boodsjap onder. Doe bis neet van hie. Inins is dialek neet mi datgeen dat verbingk, meh datgeen wat oes sjeit. Terwiel vr zjuus vurig en gezamelik, uniek veur Limburgersj, hbbe gevochte veur erknning van oos prachtige taal in zien vl versjieningsvrm.

Es se mich versjteis, dan kal ich plat taege dich, dan zint veer oes zoa eige en zgke doe en dich. Dat is de kern

En toch... n paar waeke truuk betrapde ich mich zelf op n vraem saort nostalgie tiedes n konzaer van Janse Bagge. Weurd die ich in gein tieje mi houw gehoord en die vl gebruuk waere in de contreie woa ich bin gebaore: sjaele wiekser; leures en veural heiversj, nao heim. Sjoan woord. Umdat dao ouch de beteikenis in mtklink op de plek te zin woas se hursj.

Ondertsje bin ich in Valkeberg gentegreerd. Dao is ein woord wat ich mich sjnel eige hb gemaak en dat wat mich betref t sjoanste Valkebergse woord is: grutsj.
Woa ich grutsj op bin is dat grutsj zelfs de kern is gewore van oos nuuj toeristische doorontwikkeling. Zoawaal de inweunersj es de toeriste moete zich grutsj veule op Valkeberg.
Veer koppele grutsj aan oos unieke plek en aan oos tradities en DNA. En dialek is n wezenlik onderdeil van die identiteit.

t Deit mich good um te hure dat nog ummer kinger mt t dialek opgreuje. t LVK is ein van de plekke woa t dialek op n prachtige meneer laef. En veer hbbe oos twi lokaal ambassadeurs, Andy en Roy, die hie de taal nuuj elan gaeve.

Daonaeve is op Facebook n hiel sjoan ontwikkeling te zeen. Ummer mi luuj sjrieve dialekberichte. Facebook in t plat. Meh wat is dat lestig, sjrieve in t dialek. Mesjiens is t waal n leuk idee um volgend jaor veur al die Facebookers en ander genterseerde n summerschool, zomersjoal, sjrieve in t dialek aan te beje?

t Vas fundament in al dees ontwikkelinge is Veldeke. t Is n ir veur Valkeberg dat geer es sjatbewaardersj van de zil van Limburg vandaag bie-einkompt bie de Veldeke-kringedaag. ne sjatbewaarder wt dat hae get gans biezondersj in heng haet, get um te koestere, te besjerme en in dit geval ouch um door te gaeve. t Belang van eur vereiniging is daomt ongeknd. De zil is sjpringlaevend. Dat geer oes nog hil lang maogt veurgaon in t koestere van oos taal, oos dialek, oos zil!

 

Ich wunsj uuch allemaol ne hile sjoane, inspirerende daag!foto's Riky Simons

Veldeke-jaorbook 2018

Op 26 juni 2019 woort in de Eci-cultuurfabriek in Remung 't Jaorbook 2018 van Veldeke gepresenteerd. 't Irsjte exemplaar waor veur Els Diederen oet Valkeberg, oetgereik door Pierre Bakkes, ein van de drie redactielede. Diederen sjreef de aafgeloupe jaore vl, oetgebreide artikele (in 't Valkebergs) euver volkscultuur in 't jaorbook en ouch dits kir sjteit zie in 't book, noe mt 'n artikel euver de sjtreektaal van plante in Limburg: 'Volksbotanie van aels tot zemp I' (deil 1).
't Twide deil van dit oetgebreid artikel zal in 't volgende jaorbook 2019 gepubliceerd were.
Ton Engels loesterde de bie-einkoms op mt Limburgstalige leedsjes.
Alle lede van Veldeke kriege 't jaorbook thoes gesjtuurd.Besjtuursjlid Lon Pluijmaekers euverhandig 'n Valkebergs-Plat (kook) aan jubilaris Lou Pluijmen op 18 mei 2019.       foto Els Diederen.

Lou Pluijmen 50 jaor Veldekelid.

t Kump neet dks veur en daorum blieve veer effe daobie sjtil sjtoon, Lou Pluijmen van oze krink ies mer leefs n hauf iw onaafgebraoke lid van Veldeke-Valkeberg. Neet allein es lid waor Lou Pluijmen (*1930, Boete de Paort) actief, meh hae haet ziech de irsjte daartig jaor ouch mt vl energie ingezat es besjtuurslid van de krink (van 1969 tot 2000). In 1977 woort hae ouch nog aafgevaardigde van Veldeke bie de Sjtiechting Sjaasberger Gank, die de Kloes exploiteert en eder jaor de Dialekms en krmes op de Sjaasberg organiseert. Jaorelank waor hae veurzieter vande sjtiechting. In 1994 ging hae Veldeke vertegenwoordige in de wrkgroep van t woordebook van Valkeberg, die n jaor later officieel de naam Sjtiechting Vallekebergsen Dieksjenaer zou gaon drage. t Diek naosjlaagwerk versjeen in 2013.
Pluijmen sjreef daonaeve t nudige in t Valkebergs, o.m. sjtkskes in t Land van Valkenburg (t Geztsje); artikele en proza in t kwartaalmagazine Geulrand; artikele in de Mirliton, t carnavalsblaad van Valkeberg; proza en gediechte in de Veldeke-bloomlaezinge: Rierank en Mozaek.
t Besjtuur van de Veldeke-krink-Valkeberg haet op 18 mei 2019 n bezeuk gebrach aan Lou Pluijmen en zien vrouw um hm te felicitere. De jubilaris kreeg o.a. n Valkebergs plat aangeboje, ne lekkere kook van de plaatselike bekker, dae t gebak dae naam haet mtgegaeve.
Veer wunsje Lou, same mt zien vrouw, nog vl jaore in gooj gezondheid toe.

Names t besjtuur van Veldeke-krink-Valkeberg,
Els Lahey-DiederenVeldeke-sjteunsje aangepas/aangevld mt de Valkebergse klanke: i, u, oa.
Veurbeelde achter o komme neet veur in 't Valkebergs.


2018


foto Mathieu Lahey
In de kloes op de Sjaasberg tiedes 'n sjtummige Kaersjviering.

Op 16 december 2018 vong de 10de advents-kaersjviering plaats in de Kloes op de Sjaadsberg. aanvank 18.30 oer
Neve samezang van kaersjleedsjes in 't dialek woort 'n kaersjverhaol vertld en woorte kaersjgediechter gedeclameerd. De beknde Limburgse troubadour Jos Meessen zong eige kaersjleedsjes.
Deaanwezige houwe ziech lekker werm aangedoon, want de kapel ies neet verwermp. In  de paus genoot ederein, rond 't electrisch kechelke in de hoeskamer van koffie, thee, kaersjbroad en kaersjkrenskes. 'ne Sjoane kaersjmes gewunsj!
 


Dinsdig 13 november 2018: de traditionele drie-vereiniginge cultuuraovend in Hotel Monopole. aanvank 20 oer.

Veldeke-Valkeberg presenteerde Mary Meurders mt 'n pakkend Valkebergs verhaol.
IVN, in de persoon van Jef Boosten vertlde euver exote in de oos heim.
LGOG-besjtuurslid Constant de Maijer gaof 'n lezing euver de ltste kloezenaer van de kloes op de Sjaatsberg.


Op goonsdig 31 oktober 2018 ging Veldeke-Valkeberg mt zien lede de Fuwienberg (Fluwelengrot) in. O.l.v. gids Aarts krege de wandelaere onbeknde geng te zeen. Nao de wandeling door de berg vong de ledejaorvergadering plaats in hotel de Quasco.


21 september 2018 Vlam veur vrae
Nao 'n oecumenische viering in de Nicolaaskrk, woort 't monument Vredesvlam onthld, boete op 't graas van de Nicolaaskrk. 't Monument sjtlt 'n V veur van vlam, vrae, vrieheid. Gemaak door Maria Verstappen en Jan vd Bragt.

foto's Els Diederen

De bundel IN VREDESNAAM ies 21 september 2018 gepubliceerd mt zoawaal Limburgstalige es Nederlandstalige gediechter. De irsjte twi exemplare waore veur Hans van Hellemondt (Cultuurcaf Valkenburg) en Els Diederen (Veldeke-Valkeberg). De volgende Limburgstalige gediechter zint te vinge in 't prachtig gellustreerd book (Bie eder gediech ein teikening, sjilderie of foto):

1. Jos Smeets Vlam veur vrae in Valkeberg
2. Guy Caelen Blieve gedinke
3. Colla Bemelma
ns vrede (oet Wil vesper (Nuts)
4. Toos Schoenmakers-Visschers 73 jaor vrie (Posters)
5. Els Diederen laot oes zinge
6. Els Diederen vlam veur vrae
7. Bob Heugen Vrae
8. Anneke Ubaghs-Cobbenhagen Geultreffe
9. Annemie Bemelmans-Steynebrugh t Bleumke
10. John Hertogh veurbie (Zittesj)
11. Lewie Plijmen Vlam van de vrae
12. Lewie Plijmen Vlam van vrae
13. Har Sniekers Vree (Toears)
13 Els Diederen solidair
14 Els Diederen Sjeng en Joep


foto Els Diederen

Zondig 16 september um 11.30 oer zal in de Ouw krk de 47ste Veldeke-Valkeberg Dialekms plaatsvinge. D'n deens zal veurgegange door pesjtoar H. Jansen en muzikaal opgeloesterd were door zangvereiniging Eendracht oet Suub.
o.l.v Harrie Wijenberg en aan de piano: Paulina Bukowicz.
 De ms haet es thema: 'Vrae' en ies de sjtart van de 'Week van Vrae in Valkeberg'.


Jaorbook 2017

In juni 2018 krege alle Veldekelede 't Jaorbook 2017, ofwaal mt de pos of digitaal.

Neve taalkundige artikele sjteit 'n oetgebreid en riek gellustreerd artikel drin in 't Valkebergs.
Els Diederen sjreef 't artikel: 't Bakkes in Limburg, handelend euver de insjpanninge die luuj ziech vreuger mooste getruste um broad op taofel te kriege. En euver broad en vla bakke in 't bakkes. Woa die bakhuuskes gesjtange hbbe en noe nog...


 

 

 

Projek Vrae
V
eldeke-Valkeberg geuf zien mtwrking aan 't projek Vrae in Valkeberg. In september zal 'n Vredesweek plaatsvinge mt versjillende activiteite. Ein daovan ies de publicatie van 'ne gediechtebundel mt es titel:

'In Vredesnaam'.

Neve Nederlanstalige gediechter sjtoon 15 gediechter in 't Valkebergs en ander dialekte drin. Allenei handele ze euver vrae, zoa-es de diechter dat wilt oetdrkke. Neve eder gediech sjteit 'n pagina mt 'n kunswerk of foto aafgedrk, die dat beeld zal versjterke.
Ein gediech zal in mi tale te leze zin in 'n iezere book, dat onthuld zal were. Teves ouch de sculptuur 'Vlam veur vrae' van Jan van de Bragt en Maria Verstappen in die week.

__________________________________________________________________


90 jaor Veldeke in 2016
50 jaor Veldeke-krink-Valkebergin Oos heim op dees website  sjtoon sjtkskes euver volkscultuur, die 't laeze waerd zin!

Veur mi: gank nao kroniek

Nuuj Valkebergs lees/laesplenkske - eet/aetmetsje anno 2014.
te koup in de Readshop Dr. Erenssjtraot 6 Valkeberg   4.25

 

 

els diederenels diederen: website: 'oeuvre-pozie-couleur locale'webdesign