veldeke-valkeberg logo [ bewèrking: Els Diederen 2001 © veldeke-krink-valkeberg
Veldeke Valkeberg actueel lid were links kóntak

evenemente, activiteite, actualiteite, nuujs

2018

Jaorbook 2017

In juni 2018 krege alle Veldekelede 't Jaorbook 2017, ofwaal mèt de pos of digitaal.

Neve taalkundige artikele sjteit 'n oetgebreid en riek geïllustreerd artikel drin in 't Valkebergs. Els Diederen sjreef: 't Bakkes in Limburg, handelend euver de insjpanninge die luuj ziech vreuger mooste getruèste um broad op taofel te kriege. En euver broad en vla bakke in 't bakkes. Woa die bakhuuskes gesjtange höbbe en noe nog...

 

 

Projek Vrae

Veldeke-Valkeberg geuf zien mètwèrking aan 't projek Vrae in Valkeberg. In september zal 'n Vredesweek plaatsvinge mèt versjillende activiteite. Ein daovan ies de publicatie van 'ne gediechtebundel mèt es titel:

'In Vredesnaam'.

Neve Nederlanstalige gediechter sjtoon 15 gediechter in 't Valkebergs en ander dialekte drin. Allenei handele ze euver vrae, zoa-es de diechter dat wilt oetdrökke. Neve eder gediech sjteit 'n pagina mèt 'n kunswerk of foto aafgedrök, die dat beeld zal versjterke.
Ein gediech zal in miè tale te leze zin in 'n iezere book, dat onthuld zal were. Teves ouch de sculptuur 'Vlam veur vrae' van Jan van de Bragt en Maria Verstappen in die week.

---------------------------------------------

De 47ste Veldeke-Dialekmès 2018 vingk plaats op zondig 16 september um hauf twelf. Zangvereniging Eendracht oet Suub zal d'n deens muzikaal oploestere.

----------------------------------------------

Dinsdig 13 november: de traditionele drie-vereiniginge cultuuraovend in Hotel Monopole.

__________________________________________________________________

2017

Culturele aovend in Hotel Monopole op dinsdig 21 november 2017 van  IVN, LGOG en Veldeke in Hotel Monopole um 20 oer.
Op ’t programma sjtoon veur Veldeke: 'Aan de bron', 't belang van drinkwater en wat oos veurouwersj daoveur mooste doon, euver  peul, pötte en pompe in Zuud-Limburg. Lezing mèt dia's door Els Diederen, die hie-euver in 2017 'n oetgebreid artikel publiceerde in 't Jaorbook van Veldeke (dialek) en in Heemkundige studies Heuvelland (Nederlands).
IVN: Jef Boosten,
'n lezing euver Mens en landschap, over het ontstaan van het Zuid Limburgse landschap en hoe m.n. de mens hier in de loop van de tijd mee omgegaan is.
Jan Diederen van ’t LGOG bringk ’n Virtuele sjtadswandeling op basis van ‘ne legger oet 1777.De 46ste Veldeke dialekmès
vingk plaats op zondig 24 september 2017 es aafsjleting van de Week veur de vrae in Valkeberg. Aanvank 11.30 in de kèrk van Valkeberg. Mannekoar van Walrams genootschap zal de mès zinge. 'n Eige gediech 'Vlam veur vrae' weurt veurgeleze door Els Diederen.

Aan 't begin van de Week veur de vrae zondig 17 september, veur de viering van 11.30 oer in de kèrk, weurt 'n dialekgediech veurgeleze.


In april 2017 kriege oos lede 't diek (195 blz.) Jaorbook 2016 thoes in de brevebös, inclusief 'ne apaarte katern met Verhaole van de winnende 6 sjrieversj van 't Verhaolekonkoer in 2015 tw.: Druimtuin (Els Diederen); Alles is muigelik (John Hertogh); Flim 't waeges (Wim Kuipers); Vör 't geval det (Koos Neijnens); Anne F. (Marleen Schmitz).

Inhoud van 't book: item euver de dichter Paul vd Goor; 7 artikele euver dialek, dialekte en sjpelling; Zag-oetdrökkinge in de Limburgse sjtreektaal (Zösters); Limburgs op de sjtraot (foto's); De inmaak (volkscultuur, Rogkels); A g'ne boan (aan de bron), euver peul, pötte en pompe in Zuud-Limburg (volkscultuur, Valkebergs); Declamatiewedsjtried veur de kinger; Versjlage van activiteite, vereiniging en jubileum. Veer wunsje uuch väöl leesplezeer. 't Book ies ouch in de bookhandel te koup. € 20,-


Dialekprojek in basissjoal Hölsberg (Hulsberg)
Tiedes de kingerboekewaek oktober 2016  woort aandach besjtaed aan de eige taal: 't Hölsbergs, in de groepe  6/ 7/8
De kinger en lièrkrachte krege van Veldeke de lèsse aangereik. Kinger én lièrkrachte waore enthousias.


Oetlèk euver Hölsbergse wäörd mèt 't Hölsbergs laesplenkske op 't digibord.


Woordzeuker en invöloefening veur de lìèrlinge van groepe 6/7/8

Lees de reactie van ein van de lièrkrachte (Thea):

'' Wij leerkrachten van groep 6, 7 en 8 waren en zijn enthousiast over dit lespakket. Inhoudelijk aansprekend voor de leerlingen, goede handleiding voor de ouders en gewoon leuk om te doen.

De leerlingen waren in alle groepen enthousiast en ontdekten steeds opnieuw dialectwoorden die ze óf nog niet kenden óf niet vaak gebruikten, maar wel kenden van (groot)ouders.

In de Kinderboekenweek hebben we hier aan gewerkt, maar natuurlijk niet af gekregen; het normale lesprogramma heeft toch voorrang. Dit is voor ons wel iets dat we bijvoorbeeld in een week voor de vakantie, als je niet meteen aan een nieuw blok begint, weer kunnen oppakken.

Complimenten voor uw/jullie werk!

Bijgaand enkele foto’s van bij mij in de klas".


'ne Lièrling völt de vraoge in euver 't Hölsbergs laesplenkske.

Alle sjoale kènne hölp kriege van Veldeke. Mail gewoon veur suggesties nao veldeke.valkeberg@gmail. com


2016

Culturele aovend in Hotel Monopole
Dinsdig 22 november
2016 vingk de culturele aovend plaats van IVN, LGOG en Veldeke in Hotel Monopole um 20 oer.
Op ’t programma sjtoon:
Veur ’t LGOG, ’n lezing door Lou Heynens mèt es titel: ‘Van bedelknaap tot kamerheer. Rituelen en etiquette in de omgang met de hoge adel’.
Van ’t IVN kump ’n biedraag door Jef Boosten euver ‘sjière’ (libellen).
Veldeke presenteert, vanwege de jubilea van Veldeke-Valkeberg (50 jaor) en Veldeke-Limburg (90 jaor), Limburgse en Valkebergse literatuur, veurgeleze en gedeclameerd door ’n aantal van oos eige Veldekelede.

Culturele aovend in de Holle Eik, Houtem

Tegeliek op deze zelfde aovend, 22 november, hèlt Annie Schreuders-Derks ’n lezing bie de heemkundevereiniging in Houtem, Holle Eik, 20 oer.
Veur dees activiteit zint de Veldekelede ouch oetgenuèdig!  

Titel: Ein laeve lank in Limburg, ‘De ganse Santekraom’.


Lesbreef In Limburg zit meziek
 

De commissie Veldeke-Volkscultuur haet giestermiedig 21 oktober, geholpe door Veldeke-Valkeberg, ‘n nuuj lèsbeukske gepresenteerd, mèt es titel ‘In Limburg zit meziek’. Letterlik, dink mer aan oos zangerige taal, oos hermenieë en fanfares, de kwetsjbuul, ’t örgel in de kèrk, oos zangkoare en vastenaovend.

De presentatie vong plaats in de nuuj basissjoal Valkenburg same mèt de groepe 5 t/m 8. ’t Iersjte exemplaar waor veur zenger en componis Guus Sjmeets, dae zien sjpore op ’t gebied van dialekmeziek ten volle verdeend haet.

Veldeke houp dat ’t lèsbeukske behandeld zal were op alle basissjoale in de ganse provincie. Ze houp dat ’t vak meziek wir de nuèdige aandach zal kriege op de basissjoale, want meziek huèrt, zjuus wie oos eige taal, bie oze volkscultuur en moet leefs gesjtimuleerd were op jonge laeftied. ’t Beukske ies bedoeld veur de groepe 7 en 8, meh geuf ouch volwassene compacte informatie. En, umdat de teks in de volkstaal gesjreve sjteit, ies ’t metein ouch ’n dialeklès.

 De volgende onderwerpe komme aan de orde: Limburgs ’n toantaal; de sjtum en ’t zinge; soorte instrumente um kinger te helpe ’n keus te make; ’t zelf knutsele van ’n eenvoudig instrument um mèt vastenaovend te gebruke. Gezellige mezieksjpelkes um same te doon. Meziek loestere, sjpele, sjrieve. Recept noeëtekook. ’n Paar gedichskes. Weblinks um wiejer info te zeuke. Op de websites veldeke.net en veldeke-valkeberg.nl sjteit de lèsbreef te leze en zelfs in ’t Nederlands.

't Ièrsjte exemplaar ies veur zenger-componis Guus Sjmeets oet Valkeberg

Jeughermenie van Walram's genootscahp o.l.v. Evelyn Dirix


De jeughermenie van Walram’s genootschap, o.l.v. Evelyn Dirix, waor aanwezig um oetlèk geve euver de soorte blaos- en druminstrumente, die in ‘t lèsbeukske besjreve sjtoon. De kinger mochte ze allemaol oetprobere en dao woort grif gebruuk van gemaak. Dat dat waal beveel merke veer aan de opmerking van ‘ne jong, nao aafloup: “Ich wil later drummer waere!”

Op ’t ing van de bie-einkoms sjpeelde ’t jeugorkes veur de jeug herkènbaar melodieë en ’t Limburgs volksleed um de miedig muzikaal aaf te sjlete.

Samesjtèlling en tekste in de lèsbreef zint van Els Diederen oet Valkeberg in 't Valkebergs. Zie zörgde ouch veur de vertaling in 't Nederlands.
Opmaak door Hans Simons oet Zjwame (Swalmen)


Kèrk van H.H. Nicolaas en Barbara in 2008 foto Els Diederen

45ste Veldekedialekmès in Valkeberg 18 september 2016

 De traditioneel jaorlikse dialekmès van Veldeke-Valkeberg zal plaatsvinge op zondig 18 september 2016 in de H.H. Nicolaas & Barbarakèrk in Valkeberg.

Zoa-es gebrukelik were álle mèstekste in ’t plat gezag, veurgeleze en gebaed.

D’n deens zal muzikaal opgeloesterd were door zangvereiniging Orphée o.l.v. Piet Bours

Op ’t programma sjtoon: de vaste gezange oet de Dialekmès van Annemie Bemelmans-Steynebrugh op meziek van Franz Schubert. Daotösjedoor zingk ’t koar: Veer wunsje uuch ‘ne goje mörge van N. Jacobs; Och Hièr dien goodheid van A. Grell / E. Diederen; Ave Maria van G. Sars; Mien leef Limburg van L.v. Weersch / J. Bertholet en ’t Veldboekèt van H. Winter.

’t Veldekebesjtuur verzörg de lezinge en de veurbedes.

 De mès begint um 11.30 oer en weurt veurgegange door pesjtoar H. Jansen van Valkeberg.

 (Nederlands) 45ste Veldekedialekmès in Valkeberg

De dialectmis zal plaatsvinden op zondag 18 september 2016 in de H.H. Nicolaas & Barbarakerk in Valkenburg. Muzikale opluistering door zangvereniging Orphée o.l.v. Piet Bours

Op het programma staan de vaste gezangen uit de Dialekmès van Annemie Bemelmans-Steynebrugh op muziek van Franz Schubert. En verder zingt het loor ’t koar: Veer wunsje uuch ‘ne goje mörge van N. Jacobs; Och Hièr dien goodheid van A. Grell / E. Diederen; Ave Maria van G. Sars; Mien leef Limburg van L.v. Weersch / J. Bertholet en ’t Veldboekèt van H. Winter.

Het Veldekebestuur verzorgt de lezingen en de voorbeden.

De mis begint om 11.30 uur en wordt voorgegaan door pastoor H. Jansen van Valkenburg 

 

 

 

 

 

Foto 1Lokaal-Valkenburg 13 april 2016
't Woord mazjerang beteikent van alles en nog get. 't Begrip kump oet de boerewaereld, es vröchte gemengk woorte mèt kroed, 't woord zelf sjtamp van majoraan (marjolein), 'n bekènd sjterk rukend keukekroed, dat vreuger vermengk woort mèt peperduur sjpecerieje (gesjoemel dus). In de jaore 60 van de 20ste ièw woort de benaming veur 't ièrsj toegepas veur 'ne gevarieerde dialekaovend (gein gesjoemel, meh 'ne miesj-masj aan disciplines). T.g.v. 't ièrsjte lustrum van de Veldeke krink Valkeberg vong in 1971 'ne mazjerang plaats in de ouwe sjouwburg aan de Dr. Erenssjtraot.

In 2016 t.g.v. de 50ste verjäördaag van Veldeke-Valkeberg, in 'ne knatsjvolle zaal van Hotel Voncken.


'ne

 

 gezellige
Valkebergse
Mazjerang

(van alles get, in 't plat)

op zondigmiedig 10 april 2016 in Hotel Voncken,
Walramplein Valkeberg
.

Veer beginne um hauf drie

mèt:

Zangvereniging Orphée o.l.v. Piet Bours zingk 4 leedsjes, begint mèt ’t Limburgs volksleed in ’t Valkebergs, daonao Ode aan Houtem, dan ’t Veldboekèt en de Geul

Roger Gonissen zingk 2 leedsjes en begeleidt ziech zelf op örgelke 

Marij Paffen vertèlt ’t verhaol: De buut (Kèrkraods)

René Paulsssen en Wiel vd Heyden zinge 2 leedsjes

Léon Pluijmaekers kiek truuk wie hae nog e jungske waor, de proclamatie van prins Léon.

Orphée Social Singing, ‘de dialekcursus’, sketch en zank

’t Hekseleed (premiere) van Guus Sjmeets door Liel Vasmeer van de Hekse  

Jos Claus, Hypnose geine magie

Jos Meessen met 2 eige leedsjes, begeleidt ziechzelf op gitaar

Jef Giesen vertèlt verhaol (Meersjes)

’t Sjtriekkwartèt’ door Marieke Brouwers en ander hekse.

Els Diederen declameert eige werk (poëzie)

Guus Sjmeets mèt 2 eige leedsjes


en tösjedoor zinge veer same Valkebergse leedsjes, die-t geer allemaol kènt, begeleid door Max Pluijmaekers op keyboard. De teks sjteit in 'ne bundel én op 'n sjerm in de zaal.

Georganiseerd door Veldeke-Valkeberg
 


Jubileumbook 'Veldeke Limburg 1926-2016'

't Book is gesjreve door historicus drs. Luc Wolters in samesjpraok mèt 'n redactie- en begeleidingscommissie.

't Door Piet Gerards Ontwerpers vormgegeve book besjrief oetgebreid de historie van de 90-jaorige vereiniging Veldeke Limburg en häören inzat veur behoud en bevordering van de Limburgse taal en volkscultuur. De oetgaaf is riek gelardeerd met historische foto’s, illustraties en 'n representatieve bloomlezing van dialektekste.

Gekoze is veur 'n beperkde oplaag. 't Jubileumboek maog aangemerk were es 'n uniek en waardevol verzamelaersjobject. Auteur, vormgever, drukker en de gevolgde werkwies sjtoon garant veur 'n publicatie van hoag kwaliteit en dat levert 'n fraai naoslaagwerk op, zoawaal qua inhoud es vorm!

Veldeke-lede kènne insjrieve op 't book tot 1 mièrt 2016 veur de gereduceerde inteikenpries van 20,- es ze 't daonao aafhole in de Readshop, dr. Erenssjtraot 6 in Valkeberg.
Andere goon nao de webshop op www.jaorvandelimburgsedialekte.nl  um 't dao te besjtèlle.
Nao 1 mièrt 2016 kos 't book € 25,- (exclusief € 3,50 verzendkoste) en is dan te kriege in de betere bookhandel.

Veldeke Limburg 1926-2016
372 pagina’s
paperback mèt flappe
17 x 24 cm
riek geïllustreerd
ISBN 9789074423120


Oudjaorsjkonferaons:
'D'n Aaftrap'
op donderdig 17 december 2015 in Remung.

Limburgse aadjaorskónferaons D’N AAFTRAP!


Limburgse artieste wie die van de Narre-Universiteit Limburg (de NUL), butereedner Pierre van Helje, en de drie Limburgse maedjes van Op Geveul (zangeresse en leedjessjriefsters) kieke op 'n biezonder meneer nao Limburg en 't Limburgs.
Ouch is dao de eerste presentatie van dé Limburgse Theatertoer 2016, 'n gans biezónder veursjtèlling in 't plat. Neum dat mer 'n audjaorsaovendkónferaons in 't Limburgs!


De Facebookpagina van Veldeke-Valkeberg haet 127 likers


 

16 weurt, in ’t kader van ‘t 90-jaorig besjtoon van Veldeke-Limburg, ’t jaor van de Limburgse dialekte. Dao sjtoon in de ganse provincie väöl activiteite gepland.

Ein van die ies de oetgaaf van sjäörkalendersj mèt 366 (sjriekeljaor) sjpreekweurd, gezèkdes en oetdrökkinge. De kalendersj (mèt eige, plaatselike sjpreekweurd) were in mièrder plaatse (kring) oetgebrach o.a. in Venraoj, Venlo, Tegele, Remung, Mestreech, Weert, Um Mamelis (Vaols) en Valkeberg. Mesjiens ies dit ’n leuk idee veur ‘n kedoke t.g.v. de december-fièsdaag?
Lede van Veldeke-Valkeberg kènne veur de Valkebergse sjäörkalender inteikene vanaaf 15 oktober bie ’t Veldeke-Valkeberg-adres en kriege 3 euro korting op de verkouppries van €13.95 in de winkel, dus veur €10.95. Vanaaf medio november zint de kalendersj te kriege.


Dit jaor vingk de Veldeke-dialekmès plaats op zóndig 27 september 2015 in de Ouw kèrk (St. Nicolaas en Barbara) aan de Kèrksjtraot in Valkeberg. Dit ies veur ’t ièrsj in 44 jaor dat de dialekmès in de ouw kèrk plaatsvingk. Dit umdat de nuuj kèrk binnekort toegeit.
D’n deens begint um hauf 12 (11.30 oer) en weurt veurgegange door pesjtoar H. Jansen van de parochie. De muzikaal oploestering gebeurt door mannekoar Internos oet Sjin op Geul o.l.v. Leo van Weersch.
't Waor 'ne sjoanen deens in 'n vol kèrk op zondigmörge!in Oos heim op dees website  sjtoon sjtökskes euver volkscultuur, die 't laeze waerd zin!

Veur miè: gank nao kroniek

Nuuj Valkebergs lees/laesplenkske - eet/aetmetsje anno 2014.
te koup in de Readshop Dr. Erenssjtraot 6 Valkeberg á  4.25

 

 

els diederenels diederen: website: 'oeuvre-poëzie-couleur locale'webdesign