veldeke-valkeberg logo [ bewèrking: Els Diederen 2001 © veldeke-krink-valkeberg
Veldeke Valkeberg actueel lid were links kóntak
 
Limburgse literatuur in de Veldeke-krink Valkeberg en umsjtreke:
sjrieversj en diechtersj | dichtersj:

dialekzank 
Veldeke-krink-Valkeberg-Publicaties

 (alfabetisch)                                                 

Bemelmans-Steynebrugh Annemie (1926) oet Valkeberg (oetsjpr. Annemie Bemelmans)
Diechteres.
Publikaties:
in 't weekblaad 't Land van Valkenburg' en in 't kwartaalmagazine 'Geulrand',
1991 'ne gediechtebundel: 'Vallekeberg ein paradies'.
1992 in bloomlezing Rierank van Veldeke-Valkeberg.
 

Bertholet Ger ( pseud. Gèr Rapaille) (1948) oet Klumme.
Bie radio-umroop Limburg actief es Gèr Bataille in ''t Verdreet van Limburg'.
Acteur, sjriever en vertaler van toneelsjtökker.
Wèrkzaam bie Sjtiechting Theater- en Danswerkplaats KWANT in Zitterd.
Publikaties:
Veldeke-orgaan.
1992 in de Bloomlezing Rierank van Veldeke-Valkeberg
1992, 1997 in Bloomlezinge Veldeke-Literair nr.1 en nr.9
2001 in Bloomlezing Veldeke-Literair nr.12 'Mosaiek'

Div.bundels:

Delahaye Hub (pseudoniem: Hub v.d. Maar) (1907-1992) oet Termaar. (oetsjpr. Huub v.d. Maar)
Verzamelaer van dialekweurd.
Publikaties:
Sjtökskes euver dialek in 'Het land van Valkenburg' (weekblaad) en in kwartaalmagazine 'Geulrand'.
1972 book: 'De reuze van Weusterich'
Diverse verhaole in Geulrand.
1976 in Bloomlezing Veldeke-Limburg 'Mosalect'.
1992 in de Bloomlezing Rierank van Veldeke-Valkeberg
1993 in Bloomlezing Veldeke-Literair nr. 2

Diederen Els (1946) oet Valkeberg (St.Pièter) (oetsjpr. Els van Dedere).
Lièrares basissjoal.Besjtuurslid van Veldeke-Valkeberg (1971-). Besjtuurslid Veldeke-volkscultuur (2007-)
en lid Algemein vergadering Veldeke-Limburg; sysop op de Limburgse wikipedia 2006-; Docent Limburgs (2004).
Webmaster van www.veldeke-valkeberg.nl
Diechteres, sjriefster, beeldend kunstenares.
Publikaties:
1980: Blomekinger: bundel dialekversjkes veur kinger en kingermusical 'Blomekinger'.
1984: Valkebergs Leesplenkske;  in 2000: es virtueel leesplenkske op website www.veldeke-valkeberg.nl
Gediechte in Veldeke-orgaan en div. ander blaar;
1992 in bloomlezing 'Rierank' van Veldeke-Valkeberg;
1992, 1993, 1994 in Bloomlezinge Veldeke-literair nr.1, nr.2  en nr. 5
diverse dialekvertalinge en tekste van leedsjes;
1995 Dialekflora (lies van volksname van plante);  in Veldeke-orgaan en in heemkundeblaad Sjin op Geul.
1998 Dialeklèsse veur kinger van groep 7/8 van de basissjoale in Valkeberg a/d Geul;
2003 Artikel in Veldeke-Valkeberg jaorbeukske en digitaal documentaire euver St. Pièter aan de Geul.
2004 Artikel 'Wat name van plante oes vertèlle' in Veldeke-Valkeberg 2004; Veldeke-orgaan 2005 en in 't Sjtegelke 2005.
2006 Book-bundel dialekgediechte: Sjakelt de zinne, nr. 52 in de Limburgse Literair Lies (LiLiLi)
2005-  Sjtökskes plat in Heuvelland Aktueel en vanaaf 2010 in De Trompetter-Heuvelland Aktueel onder sjoelnaam ED.
Artikele in 't Jeugmagazine van Veldeke Limburg 2008, 2010
Boewt en ónderhèlt de websites
*oeuvre, poëzie, couleur_locale;  
*
Zjwier, dörp aan de Beessebeek;
*www.veldeke-valkeberg.nl;
*zangvereniging Orphée en
*
St. Pièter aan de Geul.

 

Dorren Karel (1896-1988) oet Valkeberg. (oetsjpraok Karel Dorre)
Onderwiezer. Sjreef gediechte in 't A.N. en in 't Valkebergs
Publikaties:
Weekblaad 't Land van Valkenburg.
Veldeke-Valkeberg- jaorbeukske
1986 bundel 'de Eéneik' . (gediechte in 't A.N. en in 't Valkebergs).
1992 in bloomlezing Rierank van Veldeke-Valkeberg
2001 in Bloomlezing Veldeke-Literair nr.12 'Mosaiek'

Dorren Theodoor (1857-1937) oet Valkeberg. (oetspr. Thei Dorre)
President van VVV Het Geuldal.
Publikaties
1917 en 1928  "Woordenlijst uit het Valkenburgsch Plat"
Artikele in Publications en in de Maasgouw.
Gediechte in 't Valkebergs
1992 in bloomlezing Rierank van Veldeke-Valkeberg

Duijzings Huub (1934) oet Vilt. (oetspr. Huub  van Duzings)
Lièraar Nederlands.
Sjreef dialekverhaole.
Publikaties:
in Kwartaalmagazine Geulrand
1992 in bloomlezing Rierank van Veldeke-Valkeberg

Essers-Prevoo May (1895-1972).Valkeberg (Boete de Paort)
Hotelhoudster. Diechteres.
Publikaties:
in 't weekblaad 'Het land van Valkenburg'
1992 bloomlezing Rierank van Veldeke-Valkeberg

Eussen Harrie (1901-1954) oet Ransdel.
Kandidaat-notaris.
Sjreef toneelsjtökker in 't Ransdels.
Maakde ein "Klank- en vormleer' van 't Ransdels dialek.
Diechter.
Publikaties:
Veldeke-orgaan.
1976 in Bloomlezing Veldeke-Limburg 'Mosalect'.
1992 in Bloomlezing Rierank van Veldeke-Valkeberg
2001 in Bloomlezing Veldeke-Literair nr.12 'Mosaiek'

Eussen Sjang (1915-1991) oet Ransdel.
Sjreef en regisseerde ein aantal dialektoneelsjtökker in 't Ransdels dialek.
Publikaties:
1987 'n beukske euver de fanfaar in Ransdel.
Proza en poëzie in kwartaalmagazine Geulrand
1992 in bloomlezing Rierank van Veldeke-Valkeberg.

Frederix-Delahaye Marie Katrien (Net) (1914-1969) oet Termaar.
gediechte en verhäölkes
publikaties:
in 't Land van Valkenburg
1992 in bloomlezing Rierank van Veldeke-Valkeberg

Habets Zef (1918) oet Valkeberg. (oetsjpr. Zef Habets)
Sjreef dialekverhaole.
Publikaties:
Weekblaad Het land van Valkenburg en in kwartaalmagazine Geulrand.
1976 in Bloomlezing Veldeke-Limburg 'Mosalect'.
1992 in bloomlezing Rierank van Veldeke-Valkeberg
1992 in Bloomlezing Veldeke-Literair nr. 1

Hoen-Delahaye Maria. (pseudoniem Maya) (1909-1986) oet Termaar.
Publicaties:
in Veldeke-orgaan;
1976 in Bloomlezing Veldeke-Limburg 'Mosalect'.
1992 in bloomlezing Rierank van Veldeke-Valkeberg

Knubben Wiel (1948) oet Valkeberg.
diechter.
Publikaties:
weekblaad 't Land van Valkenburg en in kwartaalmagazine Geulrand
bundel 'Berglandschap'
1992 in bloomlezing Rierank van Veldeke-Valkeberg

Lambriks Roep (1918-1977) oet Valkeberg.
Toneelsjpeler en regisseur bie de zank van Walram en Klokkenkoor.
Sjreef in Veldeke-orgaan. Sjreef gediechte en Valkebergse leedsjes.
1992 in bloomlezing Rierank van Veldeke-Valkeberg

Lucassen Cor (1948) oet Sjin op Geul.
Publiceerde gediechte in 't Land van Valkenburg, Geulrand en

1992 in bloomlezing Rierank van Veldeke-Valkeberg

Meijs Sjeng (1901-1960) (pseud. Deraciné) oet Valkeberg (St. Pièter).
Lièraar Frans. Besjtuurslid van de Kuurkapel.
Publikaties:
in 't Land van Valkenburg en in 't Veldeke-orgaan
1992 in bloomlezing Rierank van Veldeke-Valkeberg

Pluijmen Lou (1930) oet Valkeberg (Boete de Paort). (oetspr. Loe Plume)
Onderwiezer. Besjtuurslid van Veldeke-Valkeberg en van de Valkebergse dictionaire.
Publikaties: (gediechte en proza), artikele in 't Land van Valkenburg,
kwartaalmagazine Geulrand; Carnavalsmagazine de Mirliton
1992 in bloomlezing Rierank van Veldeke Valkeberg;
2001 in Bloomlezing Veldeke-Literair nr.12 'Mosaiek'
 

Pluymakers Leon (1924-1988) oet Valkeberg. (oetspr. Leon Plumekersj)
Co-auteur van de Geschiedenis van Valkenburg-Houthem.
Hoofredakteur van 't Land van Valkenburg.
Sjreef leedsjes en verhaole en publiceerde die in 't Land van Valkenburg
1976 in Bloomlezing Veldeke-Limburg 'Mosalect'.
1992 in bloomlezing Rierank van Veldeke-Valkeberg.

Rouvroye Sjeng (1922) oet Vilt.
Sjriever, sjpeler  en regisseur van dialektoneelsjtökker.
Publiceerde dialeksjtökskes in 't Land van Valkenburg
1992 in bloomlezing Rierank van Veldeke-Valkeberg
1996 in Bloomlezing Veldeke-Literair nr. 7
Versjkes in De Trompetter en in de De Trompetter-Heuvelland Aktueel

Schols Bèr (1924) oet Berg. (oetspr. Baer Sjols)
Publiceerde gediechte en teikeninge in Geulrand en in
1992 in bloomlezing Rierank van Veldeke-Valkeberg]

Stevens Frans (1922) oet Valkeberg. (oetsjpr. Frans Sjteves)
Publiceerde gediechte in 't Land van Valkenburg en in 't Veldeke-orgaan
1976 in Bloomlezing Veldeke-Limburg 'Mosalect'.
1992 in bloomlezing Rierank van Veldeke-Valkeberg
en in Veldeke-Valkeberg jaorbeukskes

Ubaghs Huib (1860- 1949) oet Valkeberg.
Vice-veurzietter van VVV Het Geuldal
Publikaties:
Ein aantal toneelsjtökker en 2 romans in 't A.N.
Gediech in 1992 in bloomlezing Rierank van Veldeke-Valkeberg

Ubaghs-Cobbenhagen Anneke (1903-1975) oet Valkeberg.
Onderwiezeres. Besjtuurslid van Veldeke-Valkeberg. Diechteres.
Publikaties, gediechte, verhaole en artikele:
in 't Land van Valkenburg; in 't Veldeke-orgaan en in div. ander blaar
roman 'De Heuvelhoeve' in 't A.N.
1972 bundel "Noe wol iech dat iech sjild're koes'
1976 in Bloomlezing Veldeke-Limburg 'Mosalect'.
1992 in bloomlezing Rierank van Veldeke-Valkeberg

Visschers Pierre (1882-1936) oet Valkeberg. (oetspr. Pierre Fiesjersj)
Sjreef revue 'Alaaf mie Valkeberg' (1926);
toneelsjriever van o.a. 'de Verdäöling" en 'Lieske moes mer trouwe'
dialekleedsjes; gediechte; verhaole .
Publikaties:
in 't Land van Valkenburg; in 't Veldeke-orgaan;
1976 in Bloomlezing Veldeke-Limburg 'Mosalect'.
1992 in Rierank bloomlezing Veldeke-Valkeberg.
2001 in Veldeke-Literair nr.12 'Mosaiek'

samesjtèlling: Els Diederen 2005 ©

lid were van
Veldeke-krink-Valkeberg

els diederenels diederen: website: 'oeuvre-poëzie-couleur locale'webdesign