Sint Pièter aan de Geul

Sint-Pieter was een gehucht ten noorden van de Geul bij Valkenburg (Limburg). Op de landkaart van Jacob van Deventer (1556) staat St. Pieter als aparte nederzetting rond een kruispunt van doorgaanswegen getekend. Naast een watermolen aan de Geul zijn er een zestal huizen te onderscheiden. Benamingen in de archieven zijn naast St. Pieter: St.Pe(e)ter en St. Pierre. Van ouds hoorde het tot de parochie en gemeente Schin op Geul. Het ligt echter enkele kilometers van dit dorp verwijderd. De grens met Valkenburg en Hulsberg werd gevormd door resp. de Geul en de Cilbeek of Hekerbeek. In 1882 wordt door de zusters Franciscanessen ter plaatse een klooster gesticht en enkele jaren later worden er een neo-gotische kapel en een zusterhuis bijgebouwd. In 1940 is St. Pieter aan het stadje Valkenburg vastgegroeid en wordt dan samen met Schin op Geul bij de nieuwe gemeente Valkenburg-Houthem gevoegd. De zusters verhuizen in 1956 naar het Jezuïtenklooster aan de Stoepert in Valkenburg. Een aantal karakteristieke gebouwen wordt dan afgebroken. 

Sint Pièter in 1914.  ansiechkaart.

 

kruuswaeg op de Geul

                  S T.  P I È T E R  a/d  G E U L

Plaatselek dialek: heim

Sint Pièter waor ‘n gehuch ten noorde van de Geul bie Valkeberg in Limburg. Op de landkaart van Jacob van Deventer oet 1556 sjteit St. Pièter es ‘n nederzètting rónd ‘n kruuspunt van doorgaonswaeg geteikend. ‘n Watermeule op de Geul en ’n zèstal hoezer of boerderieje zint op dees kaart te óndersjeije. In de archieve kump me neve de naam St. Pieter ouch St.Pe(e)ter en St. Pierre tege.
Van ouds huèrde ‘t tot de parochie en gemeinte Sjin op Geul. ‘t Laog èvvel ’n paar kilomaeter wiejer nao ’t weste t.o.v. van diet dorp. De grens mèt Valkeberg en Hulsberg woort gevörmp door resp. de Geul en de Cilbeek of Hièkerbeek. In 1882 weurt door de zuustersj Franciscanesse ter plaatse ’n kloaster gesjtiech.’n Paar jaor later kómme dao ‘n neo-gotische kapel en ’n zuusterhoes bie. In 1940 ies St. Pièter aan ’t sjtedsje Valkeberg vasgegreujd en weurt dan same mèt Sjin op Geul bie de dan nuuj gemeinte Valkeberg-Houtem gevoog. De zuustersj verhuze in 1956 nao ’t Jezuïtekloaster aan de Sjtoepert in Valkeberg. Ein aantal karakteristieke geboewe weurt dan aafgebroke.

wae wat
woa wieniè
 
  taal en muziek
de Geul - meuletak waeg de Geul - meuletak
 
 
 
de Geul   de Geul
St.         Pièter         Reinaldsjtraot                 Hièkerbeek                 Sjteinsjtraot                 Herkenbrokerweeg                 Meulegats         Dr.         Erenssjtraot                 Sartoaot                v.  Tilsjtraot         Oastergats                 L.v.d. Maesensjtraot                 Hoezer         Hotels                 Winkelsj         Waeg                 Boerderieje         Bewonersj                 Kloaster         Watermeule                 Cultuur         Dialek          de Geul         Hièkerbeek                 Sillebeek         St. Pièter                 Reinaldsjtraot                 Hièkerbeek                 Sjteinsjtraot                 Herkenbrokerweeg                 Meulegats         Dr. Erenssjtraot                Pesjtoar Sartonsjtraot         v. Tilsjtraot         Oastergats                 Kesjtièl Oas         Drie  Beeldsjes         L.v.d. Maesensjtraot         Hoezer                 Hotels         Winkelsj                 Waeg         Boerderieje                 Bewonersj         Hotel Franse                 Watermeule            St.Joazefkluèsterke         Cultuur                 Dialek         de Kuurkapel                 Geul         Hièkerbeek                 Sillebeek          Sint  Pièter       St. Pierre       Sint Peeter 
 
St.Pièter ©

naar de website van Els Diederen ©          samenstelling: Els Diederen 2003 ©