veldeke-valkeberg logo [ bewèrking: Els Diederen 2001 ©e-mail-kóntak
carnaval
dialekflora
dialeklèsse + cursus
gediechte
gezèkdes
kroniek
leesplenkskes
Limburgse literatuur
Limburgs-literatuur
lexicon
Limburgs-volksleed
oos heim

plaatsname

publicaties
rouwtekste in 't plat
sjpelling
sjtökskes plat
tips en service
versjkes

zank

 
Creative Commons Licentie!
veldeke Valkeberg lid were actueel links  kóntak

Veldeke-krink-Valkeberg en umsjtreke

Oetgaaf beukske 'Valkebergs'


(tweetalige beschrijving van het Valkenburgs dialect)

Veldeke-krink-Valkeberg bringk beukske ‘Valkebergs’ oet
op 16 december 2013

Besjrievinge van ’t dialek van Mestreech, Remung / Venlo / Zitterd en Heerle waore al langer op de mert in de serie Taal in stad en land. Veldeke-krink-Valkeberg haet noe ‘n eige versie oetgegeve, ’n twiètalig (Valkebergs-Nederlands) beukske, woa-in neve ’t centraal-Valkebergs ouch de klein versjille mèt ‘t Suubs, Bergs, Houtems, Sjins en Hölsbergs aan de orde kómme.

’t Beukske haet 80 pagina’s mèt es inhoud: de 20 kènmerke woa-in ’t Valkebergs aafwiek van de sjtandaardtaal; de sjpelling; Limburgstalig idioom; typische Valkebergse veur- en achtername, de drie lees (laes)plenkskes, kingerversjkes, de platte dörps- en buurtname en Valkebergse literatuur. Veldeke-krink-Valkeberg houp dat luuj ’t goon leze um hun eige taal beter te doorzeen of um bie twiefel zake in op te zeuke. Me kènt ’t ouch gebruke es hölp bie ’t sjrieve in ’t plat. Op de kleurige kaf sjteit ’n vernuujde oetgaaf van ’t Vallekebergs leesplenkske van 30 jaor geleje! De samesjtèlling van ‘t beukske ies van Els Diederen oet Valkeberg.

 

In de Valkebergse bookwinkel te kriege veur 7.95

Veldeke-krink-Valkeberg ies 1 van de 12 Veldekekring van Veldeke-Limburg

 

veldeke-valkeberg ©

lid were van
Veldeke-krink-Valkeberg

els diederenels diederen: website: 'oeuvre-poëzie-couleur locale'webdesign