veldeke-valkeberg logo [ bewèrking: Els Diederen 2001 © veldeke-krink-valkeberg
Veldeke Valkeberg actueel lid were links kóntak
 

Kroniek van Veldeke Valkeberg

1966:

In november  oriënterende vergadering tot opriechting van de Veldeke-krink Vallekeberg.

 

1967:

Opriechtingsvergadering..  
't besjtuur besjteit oet:  dhr. v.d. Voort, veurzietter; A.Ubaghs-Cobbenhagen  (secr./penningm.), J. Notten (Jan Notte), H. Chambille, Chr. Huynen ( Chris Hune), E. Brouwers (E. Broewersj), 
Declamatie-wedsjtrijd. 50 deiln. 36 v.d. l.iègere sjoal  en 14 v.d. m.u.l.o.

1e Oos Heim-pagina in 't Gezètsje.
 

1968:

36 lede.

 

1970:

dec. E. Brouwers treut aaf es besjtuurslid
Nuuj besjtuurslede: Lou Pluymen (Loe Plume), Peter Wouters (Peter Woutersj) en Els Diederen (Els van Dedere)

 

1971:

1e lustrumvieringMasjerang en declamatie wedsjtrijd veur de jeug.

 

1972:

1e Veldeke dialekmès in januari in de O.L.Vrouwekèrk;

109 lede

H. Chambille: penningmeister
Jaorvergadering en dia-lezing thema: 'Typisch Zuid-Limburg' door Els Diederen.
Veldeke-langsjpeelplaat met Valkebergse leedsjes.
okt: Ine Chambille nuuj besjtuurslid

 

1973:

Jan Notten weurt de nuje veurzietter.
Th. v.d. Voort ièreveurzietter

2e dialekmès in januari
Chr. Huynen ies verhuus nao A'dam. 
Peter Wouters weurt sikkertaris
Jaorvergadering en De Geulfilm van Jan Diederen (Jan van Dedere) en Leon Pluymaekers.(Léon Plumaekersj)

 

1974
3e dialekmès in januari
Jaorvergadering en dia-lezing (Heemkunde)  door A. Lemmerling.

Jo Straatman nuuj besjtuurslid.

Toneelaovend
Dialekwedsjtried

 

1975
4e dialekmès in januari
Jaorvergadering
en diaserie euver Valkeberg in de 4 jaorgetieje door Els Diederen en Peter Wouters, veurdrach van Desiree Sjins en film euver typische Valkebergersj.

A.Ubaghs-Cobbenhagen ies deze zomer gesjtorve.
Dia's euver de Rewien door A. Crolla.

 

1976
5e Dialekmès in januari
Dialekaovend
in Huize Boslust.

Eupening (nao restauratie) van de Kloes.  
1e Sjaasberger-gank.

Band-opname dialek door 't bureau van Dialect en Naamkunde portrèt van Anneke Ubaghs-Cobbenhagen in de Gemeintegrot

 

1977  
6e Dialekmès in januari
10 jaorig jubileum
Jubileum-Veldeke-Valkeberg nummer

Toneel in de Sjouwburg;

In de Gemeintegrot were in portrèt verièwigd door grotteikenaer Albert Widdershoven (Albaer Wieddersjhove): A. Ubaghs-Cobbenhagen (sikkertarés van Veldeke-Valkeberg en dialekdiechterés); 
Ièreveurzietter
Theo. van de Voort van Veldeke-Valkeberg) en Karel Dorren (Karel Dorre), (dialekpromotor en diechter)

25 nov.Sjtiechting Sjaasberger Gank ies opgeriech.( L. Pluymen  nump es vertegewoordiger van Veldeke zietting in 't besjtuur)

aantal lede:168,

 

1978  
7e Dialekmès in januari
Jo Straatman ies aafgevaardigde nao de Adviesraod Veldeke Limburg. 

't Besjtuur bringk ein bezeuk aan  de zgn 'Klauwergats' in de gemeintegrot.

Dialek-aovend (toneel en zangk) in Cocarde.

 

1979

8e Dialekmès in januari
Jaorvergadering
en Bert Diederen (Bert van Dedere) ( troubadour) zingk in 't dialek.

Sjtatute en hoeshouwelik regelement.

 

1980
9e dialekmès in januari

"kopere Veldeke"
Valkeberg Treffe 21/9

Nuuj besjtuurslid: Carla Pluymaekers-Habets. (Carla Plumaekersj-Habets)
Ine Lambriks-Chambille trèk ziech truuk oet 't besjtuur..

Jaorvergadering en film de Rode Leeuw van Limburg.

Lezing euver dialek in Cocarde door Jan Notten.

 

1981
10e dialekmès in januari
Dialek-toneel.

aantal lede 176.

 

1982
11e dialekmès in januari
Cursus
Valkebergs.
Jaorvergadering en dia's van 't 700 jaorig besjtoon van de 'ouw Kèrk' door Lou Pluymen en Peter Wouters.

Veldeke mèt pagina's in Geulrand (kwartaalmagazine)
 

1983
12e dialekmès in januari
Jaorvergadering en  dia's mèt beelde oet Valkeberg-vreuger en eine dia-kwis.
Oetgaaf Vallekebergs Plat (kleur)leesplaat. 100 ex.

Fancy-fair in Kur zaal en Loterie: veur 't Kruus op d'n Tore. 
Oetgaaf: "Aanwijzingen voor de spelling" (Veldeke- Limburg) door Jan Notten.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1984

13e dialekmès in januari
Jaorvergadering en Nic Bouts oet Heelder zingk; eine kwis. en Pol Brounts dreug veur in 't Mestreechs.
Oetgaaf van  A3 formaat Vallekebergs Plat (laes)Plenkske, samegesjtèld en geteikend door Els Diederen.
Martin Stevens Fonds kriet ein lokaal in de Bibliotheek, veurzietter: Jan Notten.
Veldeke mèt kraom op braderie in Valkeberg-centrum.

 

1985
14e dialekmès in januari
Kringraods-treffe.

Jaorvergadering en lezing euver 't good St.-Gerlach door d'n hr. Lemmens.

Veldeke-kalender.

Veldeke-periodiek in 't Limburgs Dagblad onder redaktie van  Els Diederen.
 

1986:
15e dialekmès in janari
René Paulssen en Frans Laeven in 't besjtuur.

Veldeke-logo door Paul Laeven.
Jaorvergadering en leesaovend

Fiès-aovend t.g.v. 60 jaor Veldeke-Limburg.

Pierre Visschers-aovend

Dialek-aovend

 

1987
16e dialekmes in januari
Jaorvergadering en dia's van Valkeberg door Jo Bouwens. Jan Notten en Lou Pluymen laote 
30 dia's mèt biepassende versjkes zeen.

Bezeuk aan de  Catacomben.
 

1988
17e dialekmès in januari
Bezeuk Fluwele-grot (Fluwienberg)
Jaorvergadering en dia's euver de restauratie van de Kloes

Dialek-aovend.
 

1989
18e dialekmès in januari
René Paulssen en Peter Wouters oet 't besjtuur.

Jo Straatman ies sikkertaris.

Jaorvergadering en eine film van 't Valkebergs journaal door L. Pluymaekers.

Dialekcursus door Jan Notten en Lou Pluymen. 
Frans Laeven oet 't besjtuur.

 

1990:  
19e dialekmès in januari
Jaorvergadering en gezègkdes raoje. Sjef Habets en Pol Brounts drage veur.

Bezeuk aan de Suubber-berg

 

1991
20e dialekmès in januari
Jaorvergadering en video Sjaatsberger-gank, dia-kwis door Els Diederen en zangk door Jos Meessen. 
I.v.m. krenkde van H. Chambille zal Jan Notten 't penningmeistersjap waarnumme

15 nov. opriechting sjtiechting 't Kruus op d'n Tore

 

1992
21e dialekmès in januari
Dialek-puzzel in 't Land v. Valkenburg door Lou Pluymen,
Jaorvergadering en ein verhandeling euver de sjötterie door Crutzen.

zilvere veldeke valkeberg:
jubileumviering: presentatie Rierank, bloomlezing in 't Valkebergs in de Leeuw-broewerie 16 okt
receptie 23 okt./zaoterdeg en zondeg 24 en 25 okt.: dialektoneel en - zangk in Scala-dancing.

1e Keersjviering in de kloes op de Sjaatsberg
 

1993
22e dialekmès in januari
Jo Loozen weurt nuuj besjtuurslid.

Jaorvergadering en ein veurdrach door Hub Pisters (Huub Piestersj) euver archeologische vondste.

Veldeke-aovend mèt verklaoring van sjtraotname, eine puzzel, ein dictee, & dialezing 'de Geul'
2e Keersjviering in de kloes op de Sjaatsberg

 

1994  
23e dialekmès in januari
Nuuj besjtuurslede: Marij Schoren-Buys en Henk Thewissen (Henk Thièwisse) (aafg. nao Alg. Vergadering Veldeke Limburg.) 
Jo Straatman nump aafsjeid es besjtuurslid/sikkertaris.
Jaorvergadering en dialekdictee

Dialek-cursus.
Woordebook Valkebergs in de maak (aafv. Lou Pluymen; Jo Loozen (Jo Loaze); Marij Schoren-Buys).
Els Diederen weurt sikkertarés van Veldeke..

8 dec.Veldeke-literair V aangeboje aan kinger in Sjin,die de illustraties höbbe gemaak.

3e Keersjviering in de kloes op de Sjaatsberg

 

1995
24e dialekmès in januari 
Thema-aovend:" Carnaval"

Jaorvergadering en lezing mèt dia's euver 't Suubber huuske door Jan Notten en eine kwis mèt gezègkdes en oetdrökkinge door Lou Pluymen.

Marij Schoren ies noe penningmeister.

30 augustus 1995 Sjiechting Vallekebergse Dieksjonaer opgeriech.

30 september 1995 Veldeke kringbesjture-kontak-daag, georganiseerd door Veldeke Valkeberg

Herfswandeling
4e Keersjviering in de kloes op de Sjaatsberg
 

1996:
Jaorvergadering en de film "t dagelijks leve in de jaore 20 in Zuid Limburg' , cineas Jules Stoop.

Carla Pluymaekers-Habets nump aafsjied van 't besjtuur.

21 mei 1996  Zilvere Dialekmès.  

Veldeke-herfs-wandeling nao de Kloes op de Sjaasberg en Sjin.
5e Keersjviering in de kloes op de Sjaatsberg

 

1997 
26e dialekmès
Leechbeelde-show "De Geul van bron tot monding"door G. Reynaerts
Jaorvergadering mèt optrae van Jos Meessen (lid en Limburgs troubadour) en 
höldiging: Lou Pluymen en Els Diederen (allebei 25 jaor besjtuurslid van de krink).
6e Keersjviering in de kloes op de Sjaatsberg

 

1998
27e dialekmès
Jaorvergadering en höldiging Jan Notten es '25 jaor veurzietter van Veldeke Valkeberg'. Optrae van Jos Meessen.

Fons Winteraeken nuuj besjtuurslid

Jo Straatman obbenuuts besjtuurslid

Dialekcursus nov. sjtart mèt 34 deilnummers oet de ganse regio
7e Keersjviering in de kloes op de Sjaatsberg.


 

1999
28e dialekmès
Dialezing door Els Diederen: "Mergelland 25 jaor truuk in beeld".
mièrt : einde dialekcursus mèt 25 deilnummersj.

Dialeklès-pakkèt van Els Diederen nao de 8 Valkebergse basissjoale

Fons Winteraeken nuje veurzietter van Veldeke Valkeberg.
Jaorvergadering en de aanwezige zinge same mèt 'de Göthière van Geulklank' oet de bundel:"Zing mer mèt".

8e Keersjviering in de kloes op de Sjaatsberg

 

2000
29e dialekmès

Literair winterwandeling door Brookhem-noord.
Veldeke-etalage in de Carnavalsweek.
Jaorvergadering en dialezing (van zjwart-wiet foto's) euver Valkeberg 100 jaor geleje.
Veldeke-dialekcursus.
Veldeke-sjpelling aangepas
9e en lètste keersjviering in de kloes op de Sjaatsberg

 

keersjviering in de Kloes op de Sjaatsberg 2000
Keersjviering in de Kloes op de Sjaatsberg 2000. foto: Rob Oostwegel, Limburgs Dagblad

 

2001
30e dialekmès

Eige domein en website op internèt: www.veldeke-valkeberg.nl. ontwerp en beheer:  Els Diederen. 
Jaorvergadering mèt zank van 't Valkebergse duo: 'Ezzebleef".

Lou Pluymen en Els Diederen:  30 jaor besjtuurslid van Veldeke Valkeberg.
Jo Loozen en Jo Straatman goon oet 't besjtuur.
Jos Meessen presenteert bie Veldeke zien 4e dialekcd: "Eine van Limburg"

Veldeke-Limburg besjteit 75 jaor! Twièdaags fiès in Thorn.
In september geit Lou  Pluymen oet 't besjtuur.
Sjpreekweurd en gezègkdes op TV-Valkenburg.
Keersjviering in zorgcentrum Oosterbeemd in Valkeberg.

 

2002

31e dialekmès
nuuj besjtuurslid: Jos America
Literair café
in 't dialek o.l.v. Henk Thewissen

Veldeke nump deil aan Cultuur-project in Valkebergse basissjoale van de Gemeinte en Kumulus. 
Jaorvergadering en optrae Ruud Verhoeven (zenger, gitaris en columnis) oet Gölpe
Veldeke-Presentatie in de Polfermeule door Els Diederen "Veldeke-Valkeberg"

Veldeke-presentatie en beelde van "Valkeberg-vestingstedsje" door Els Diederen" op de gezamelijke culturele aovend 21 november in de Polfermeule

Sjpreekweurd en gezègkdes op TV-Valkenburg.

Keersjviering in de Kèrkkapel van de Slevrouwekèrk in Valkeberg. Vocaal óndersjteuning van ein delegatie van Zangvereinigng Orphée oet Houthem en muzikaal mètwèrking door 8 kinger van de basissjoal oet Sjin op Geul (op blaosinstrumènte)

 

2003
Veldeke-etalage in Music-shop aan 't Walramplein. thema: volkscultuur en dialek en eine priesvraog. Jannewarie en fibberwarie
Dialektoneel: "Vakans mèt trammelant" in de Polfermeule door Mergraotes Toneelgezelsjap. 8 mièrt.
Jaorvergadering mèt leechbeelde (computer-presentatie)  van 'Vallekeberg vreuger' door Fons Winteraeken. 18 mièrt in café du Soleil.
Veldeke nump deil aan Cultuur-project in Valkebergse basissjoale van de Gemeinte en Kumulus.
Sjpreekweurd en gezègkdes op TV-Valkenburg.
9 mei: Jan Notten, ièreveurzietter van Veldeke-Valkeberg,  weurt ge-ièrd mèt ein portrèt in de gemeintegrot.


 

grotteikenaer: Albert Widdershoven (links)  verièwigde  twiè ièreveurziettersj van Veldeke-Valkeberg op de mergelmoer van Veldekes ièregalerie in de Valkebergse gemeintegrot. 
De teikening van Th. v.d. Voort (rechts) ies van 1977.
Op de veurgrond Jan Notten bie de onthölling van  zien portrèt in mei 2003.  

 

32e dialekmès: 3e zondeg van september 10.45: Veldeke-dialekmès in de Slivve Vrouwekèrk in Valkeberg. Zangvereniging Orphée oet Houthem, o.l.v. Piet Bours, zingk de Mès van Fr. Schubert in 't plat. (teks A. Bemelmans-Steynebrugh)
"Sjtökske plat", wekelijks sjtökske euver volkscultuur in 't plat op de veurpagina van Heuvelland Aktueel.

Oktober. Fóns Winteraeken trèk ziech truuk es veurzietter en oet 't besjtuur van Veldeke-Valkeberg. Ouch Marij Schoren-Buys geit oet 't besjtuur. Henk Thewissen weurt penningmeister.
18 november. presenteert Els Diederen veur Veldeke ein mini-ónderzeuk euver de buurt St.Pièter aan de Geul aan de hand van tal van digitaal beelde en foto's.

Sjpreekweurd en gezèkdes op TV-Valkenburg.

 

2004

Jan. Veldeke-Valkeberg-jaorbeukske 2003 (A5). 24 pagina's mèt artikele, gediechte, volkswieshede en mètdeilinge.

carnaval: mergele beeldsje veur eine carnavalistische jeuggroep in d'n optoch

3 april: Veldeke-aovend mèt dialektoneel door 'de Vriendenkring"oet Vilt": Wat 'ne póppekas'.

3 april: Jan Notten weurt door 't hoofbesjtuur beneump tot ièrelid van Veldeke-Limburg vanwege zien verdeenste veur 't dialek.

19 sept. 10.45 oer 33e Veldeke-dialekmès in de Sleve Vrouwekèrk in Valkeberg. thema: Vrae.
Mannekoar InterNos oet Sjin op Geul, o.l.v. Leo van Weersch zingk de mes in C van Leo van Weersch en diverse ander muzikaal sjtökker in 't dialek.

30 november: drie vereiniginge-aovend in 'de Beemde' in Brookhem, Henk Thewissen hèlt ein lezing euver

 de biejemiensj' veur Veldeke-Valkeberg.

Sjtökskes plat: eder week in 'n Veldeke-rubriek op de veurpagina van Heuvelland-Aktueel.

Gezèkdes en sjpreekweurd op TV-Valkeberg.

 

2005

Januari: Veldeke-Valkeberg jaorbeukske 2004 (28 pag.)  kump oet.

31 jan.'t Maske, 't carnavalsgezètsje van Valkeberg, weurt gepresenteerd in 'de Ouwe Paerdssjtal' bie de Leeuw-broewerie. Veldeke deit de eindredaktie. (dialek)

5 febr. Carnavals-dialekmès in de Nicolaas en Barbarakèrk in Valkeberg.

6,7,8 febr. Carnaval. de mergele Veldeketrofée weurt op 8 febr. oetgereik.
16 april: literair dialekwandeling door 't vestingsjtedsje Valkeberg. (historie), geit neet door, vanwege te wiènig belangsjtèlling.
26 juni: ièreveurzitter Jan Notten plotseling gesjtorve op 70 jaorige laeftied.
17 september, zaoterdigaovend: 34e Veldeke-dialekmès in de Slevevrouwekèrk, mèt zank van Walram
22 november: culturele aovend same mèt IVN en Historsiche krink. Veldeke mèt dialekveurdrachte.
in Hotel Monopole.
Eder week sjtökske plat  op de veurpagina van Heuvelland Aktueel
Sjpreekweurd en gezèkdes op TV-Valkenburg


2006
Januari. 't Maske, eindredactie van dit carnavalsgezètsje
Henk Thewissen geit in mei oet 't besjtuur.
Dao blieve nog mer twiè besjtuurslede euver: Els Lahey-Diederen (veurzieter-secr.) en Jos America (penningmeister). Vanwege de truukloup van t aantal besjtuurslede were de activiteite tot 'n minimum beperk.

16 sept.:  35e dialekmès mèt muzikaal oploestering door mannekoar Geulklank oet Valkeberg
28 november: drievereiniginge-cultuur-aovend door en veur (IVN-Valkeberg, LGOG en Veldeke-Valkeberg) in hotel Monopole. Veldeke bringk es häör aandeil gediechte oet eige werk (pas versjene bundel) door Els Diederen.
Eder week 'n sjtökske plat van Els Diederen op de veurpagina van Heuvelland-Aktueel
Sjpreekweurd en gezèkdes in 't Valkebergs op TV-Valkenburg.
Vanaaf 't ing van 't jaor zal d'r gein provinciaal Veldeke-orgaan miè versjiene. In de plaats dao-van weurt eder jaor 'n jaorbook (nr 1 in 2007) oetgegeve aan alle lede van Veldeke-Limburg en aan de jeug van groep 7/8 van de basissjoal 'n Jeug-magazine (nr 1).

2007
Vanwege diet robiene jubileum én vanwege 't zilvere jubileum van de gemeinte Valkeberg aan de Geul dit jaor, haet Veldeke-Valkeberg 'n veursjtèl gedoon um de inweunersj van de gemeinte te traktere mèt plaatsnaamborde in 't plaatselik dialek! De bedoeling ies, dat alle gehuchte en dörper, neve de Nederlandse naam ouch de naam in hun eige plaatselik dialek kriege te sjtoon.
bv. Valkenburg>Valkeberg; Oud-Valkenburg>Oud-Valkeberg; Schin op Geul> Sjin; Strucht>Sjtröch; Schoonbron> Sjoanbron of Sjuèmer; Sibbe>Sub; Ijzeren>Iezere; Heerstraat>Hièrewaeg; Houthem>Houtem; Geulhem>Geulem; Broekhem>Brokem.
De 36e Veldeke-dialekmès vingk plaats op zaoterdigaovend 20 sept. De deens weurt opgeloesterd door zangvereiniging Orphée oet Houtem-St. Gerlach olv Piet Bours..
't Onderdeil van Veldeke op de drie-vereiniginge-aovend ies 'n digitaal dialezing door Els Diederen: Wat zègke oes de Limburgse volksname van plante.
Eder week sjtökske plat, door Els Diederen, op de veurpagina van Heuvelland Aktueel.
Sjpreekweurd en gezèkdes op TV-Valkenburg
Alle lede van de krink Valkeberg kriege op 't ing van 't jaor en in 't kader van 't jubileum 'n beukse mèt 'n verzameling van 200 sjtökskes plat, die versjene zint in de aafgeloupe twiè jaor in Heuvelland-Aktueel. (auteur: Els Diederen)
 

Veldeke-krink-Valkeberg 40 jaor!
 


2008
Jubileumjaor
De 37e Veldekedialekmès in september weurt opgeloesterd door zangvereiniging Eendracht oet Sub-Iezere o.l.v. Jos Beckers.
Op de drie-vereiniginge-aovend op 18 november zal troubadour Jos Meessen veur Veldeke 'n optrae verzörge. Vanwege krenkde weurt hae  vervange door Jan Ridderbeeks oet Gelaen.

Eder week sjtökske plat door Els Diederen in Heuvelland-Aktueel
Sjpreekweurd en gezèkdes op TV-Valkenburg

Algemein ledevergadering op 15 december mèt besjtuursverkezing en keersjviering in brasserie America. Keersjleedsjes were same gezónge in 't plat, oet de bundel, en 'n keersjverhaol veurgeleze door Lies Silverentand en Els Diederen.

Veldeke-Valkeberg haet noe wir 'n nuuj dageliks besjtuur:
Lies Silverentand veurzieter, Els Lahey-Diederen sikkertaris en Jo Philippi penningmeister.
 

2009

Op 19 sept. organiseert Veldeke-Valkeberg de kringedaag veur Veldeke-Limburg. Hoofbesjtuur en kringbesjture kriege 'n programma in Houthem-Geulem: chateau en park, Hundertwasser, de cave van Geulem. Saoves ies de 38e Veldekedialekmès opgeloesterd door mannekoar Walrams genootschap. In de Mès were de nuuj dialekmèsbeukskes gepresenteerd, gesjreve door Els Diederen i.s.m pesjtoar H. Jansen van de parochie.

Op de drie-vereiniginge-aovend lìèt Els Diederen 'n kunshistorische dialezing zeen euver mergelornamente in Valkeberg, van gotiek tot modern.
Sjpreekweurd en gezèkdes op Tv-Valkenburg

Eder week e sjtökske plat in Heuvelland-Aktueel door door Els Diederen.

Bert Laheije ies nuuj besjtuurslid, hae geit ziech bezig houte mèt o.a. de lede-werving en lede-administratie.

 

2010

Op 18 januari ies de jaorvergadering. Els Lahey-Diederen lièt ouw anziechte van Valkeberg zeen. In brasserie America.
Jos America trèk ziech truuk oet besjtuur vanwege tiedsgebrek.
Nuuj besjtuurslid Annemie Philippi. Ze geit o.a. de vergaderinge notulere.

Veldeke-wandeling in augustus.

De 39e dialekmès op 18 september weurt opgeloesterd door 't Dameskoar Belcanto Resonance

Nao de dialekmès weurt 'n keuninklike óndersjeiing oetgereik aan Els Lahey-Diederen o.a. veur häör 40 jaor actief besjtuurslid zin van Veldeke-Valkeberg en veur 't promote van 't dialek op väölerlei menere. Nao de höldiging ies d'r 'ne gezellige aovend in café de Zachte Gee op camping d'n Dries op de Heunsberg. Troubadour-entertainer Sjeng Fransse zal daen aovend 'n optraeje verzörge. Ouch 'n delegatie van 't hoofbesjtuur ies aanwezig.
Op de drie-vereiniginge-aovend geuf Pierre Bakkes oet Remung 'n lezing euver sjpreekweurd en gezèkdes in 't Limburgs dialek.

Veldeke organiseert 'ne basiscursus Leze en sjrieve in 't dialek. De 14 cursiste sjlage allenei. De docent waor Els Lahey-Diederen.
Sjpreekweurd en gezèkdes op Tv-Valkenburg

Eder week e sjtökske plat in Heuvelland-Aktueel / De Trompetter gesjreve door Els Diederen.

't lede-aantal ies wir aan 't greuje!

 

2011

Jaorvergadering op 23 fibberwarie. Sjeng Fransse treut nog ins op in Brasserie America.


foto Annemie Philippi
Dialektoneel
door de vriendenkring Vilt op 30 mièrt.
Al ies de leuge nog zoa sjnel...
Aovendwandeling o.l.v. Els Diederen mèt speciale aandach veur de sjtielornamente in de mergelachitectuur in Valkeberg-centrum

14 oktober: Presentatie van de lèsbreef Mergel op de basissjoal van Sub, oetgebrach door Veldeke-Limburg, mèt es thema Mergel. 't Beukske sjteit in 't Valkebergs gesjreve (auteur Els Diederen) en ies bedoeld veur alle Limburgse basissjoale. Veldeke-Valkeberglede kriege ouch 'n exemplaar.
De 40e dialekmes ies op 15 okt. en weurt opgeloesterd door One2sing.
15 november culturele aovend: Limburgse literatuur declamatie door Veldeke. IVN: Vlinders door Jef Boosten.  Adel in Limburg,  'n aspect door Lou Heynens.

28 november sjtart Veldeke-Valkeberg 'n Facebookpagina op internet.
Jaorbook 2011
Sjpreekweurd en gezèkdes op Tv-Valkenburg

 

2012
5 jan. jaorvergadering mèt nao de paus de einacter 'Pommeren' door acteur Max de Bruin oet Gelaen in Brasserie America..
27 april Dialektoneel in Polfermeule "Amatäörsj' door toneelgroep

 Crescendo oet Sjömmert.
Wandeling

foto Thomas Bours

sept. 41e dialekmès (bekènd gemaak es 40e jubileummès, meh dat ies fout getèld!). In Slevrouwekèrk mèt zank door zangvereiniging Orphée.
nov. Culturele aovend: Colla en Bertie Bemelmans oet Nut sjpele veur 't Veldeke-ónderdeil de einacter 'Privacy'.

 

2013
Oetgaaf Jaorbeukske 2012
26 fibberwari: jaorvergadering mèt nao de paus 'n lezing door genealoog Funs Patelski euver Limburgse verwantsjappe.
Nuuj besjtuurslid Léon Pluijmaekers
.

24 mièrt. Dialektoneel in Polfermeule: jeugtoneel Mergraote mèt Mötsje
Wandeling door Geulsjtrand en Goudsberg.
juni. Veldeke-jaorbook 2012 (mèt oetgebreid artikel in 't Valkebergs: 'Sjtreektaal in 't Limburgs vakwerkhoes' van Els Diederen)

28 sept. 42e dialekmès In Slevrouwekèrk opgeloesterd door jubilerend Walrams genootschap (150 jaor)
28 oktober: discussie en brainstorm-aovend euver 't beleid van Veldeke-Valkeberg.
19 nov. Culturele aovend mèt optrae van Laur Rutten (zenger, entertainer)
nov. dec. basiscursus Leze en sjrieve gegeve door Els Lahey-Diederen (alle cursiste woorte noe of waore al Veldekelid). De cursus waor in 't kader van lede-werving en woort gesjponsord door Veldeke-Limburg.
16 december diploma-oetreikinge EN

presentatie van 't door Veldeke-krink-Valkeberg oetgegeve beukske  'Valkebergs'. (auteur Els Diederen). Diet beukske ies o.a. bedoeld es lèsbeukske in cursusse en es naosjlaagwerk.

foto Annemie Philippi
De ièrsjte drie exemplare waore veur vice-veurzieter en lid van de Raod veur 't Limburgs Lei Heijenrath; Jos Stassen lid HB en Ton van de Wijngaard (sjtreektaalfunctionaris).

foto Annemie Philippi
Troubadour Jos Meessen zörgde veur de  muzikaal oploestering. Alle Veldeke-Valkeberg-lede kriege diet beukske es keersjcadeautje. De 2 Valkebergse bookwinkelsj helpe mèt um 't beukske te verkoupe ( 7.95)

aantal lede: 65

De Facebookpagina van Veldeke-Valkeberg haet 68 'likers'

 

2014
Dialektoneel op onder de titel 'Taaksjtraof' opgeveurd door de Vriendkring van Vilt veur 'ne volle zaal in de Polfermeule!

De jaorvergadering op 10 mièrt 2014 in brasserie America. Nao de paus zingk troubadour Jan van Dedere (Diederen) eige Valkebergse leedsjes.
De besjtuurslede Jo Philippi en Bert Laheije trèkke ziech truuk oet 't besjtuur. Léon Pluymaekers weurt nuje penningmeister.

De 43e dialekmès vingk plaats op zaoterdig 27 september, muzikaal opgeloesterd door mannekoar Geulklank oet Valkeberg.
De drie-vereiniginge-aovend waor op 18 november in Hotel Monopole. Veldeke presenteerde 'n beeldlezing euver gezèkdes en oetdrökkinge in en um 't Limburgs vakwerkhoes (door Els Diederen); IVN mèt lezing euver Metselbloom en nog get (door Armand Harings) en LGOG dialezing euver kalkoves in Zuud-Limburg door dhr Nilissen.
Veldeke-Valkeberg geuf nuuj lees(laes)plenkske oet, gelamineerd (aafwesjbaar), zoadat 't ouch en zeker es eet(aet)metsje (placemat) te gebruke ies.
De FB-pagina haet 83 likers.

2015

De algemein ledevergadering vóng plaats op 18 mièrt  in Brasserie America. Nao de paus leet  Els Diederen ouw foto's van Valkeberg zeen, veural 't gebied woa diet jaor de vernujinge plaats vinge kreeg aandach.

 

In de gezèt, 'n leuk beriech, ingesjiek door oos lid M. Weyand-Schoonbrood:
K w e t s j b u u l b ö s !
(oet de rubriek: Wat zaes se, in Dagblad de Limburger).
'n Jungske van 4 jaor neumde 'n harmonicabus in Amsterdam 'n 'kwetsjbuulbös'!
'ne creatieve kleuter mèt 'n prachtig vocabulair!.
Op de Facebookpagina van Veldeke-Valkeberg haet dat, volges opgaaf van FB, 1617 personen bereik!

 

Alle lede kriege 't Veldeke-Limburg jaorbook 2014

In juni en in december kriege alle lede de Veldeke-Nuujsbreef.

 

De Facebookpagina van Veldeke-Valkeberg haet 125 likers

 

! De website (dees website dus) van Veldeke-Valkeberg weurt veur de toekoms bewaard: 'In het kader van het initiatief van de Koninklijke Bibliotheek (KB) om een selectie van Nederlandse websites te bewaren voor toekomstig onderzoek, willen wij ook uw website archiveren en voor de lange termijn bewaren. Het gaat om de website en eventuele bijbehorende subdomeinen die toegankelijk zijn via de volgende URL(s):
http://www.veldeke-valkeberg.nl/'

 

 

2016 't Jaor van de Limburgse dialekte: Veldeke besjteit 90 jaor!

2017 besjteit Veldeke-krink-Valkeberg 50 jaor!

 

 

 


Oos heim-pagina

Dialekmès

Mazjerang

Dialektoneel

Sjaasbergergank
Carnavalstrofée Rubriek in 't plat Keersjviering Cultuuraovend

Literatuur

 

veldeke-logo [ bewèrking:Els Diederen 2001 ©]


In de loup van de jaore zeen veer bie Veldeke-Valkeberg de volgende tradities:
Oos-Heim pagina in 't Gezètsje vanaaf 1967: 60 pagina's. 

Veldeke-dialekmès: vanaaf 1972

Masjerang: eine aovend mèt van al en nog get in 't plat, aafgewiesseld mèt 
dialektoneel
: van 1971-1981 en bie 't zilvere jubileum in 1992 en in 2003. In 2011, 2012, 2013, 2014
Sjaasbergergank mèt Veldeke-dialekmès: van 1976-2001 (25 jaor)
Jury bie Carnavalsoptochte in Valkeberg centrum, door besjtuurslede vanaaf 1980-
Eine Carnavalstrofée veur 't leukst verkleide muziekcorps in d'n optoch.

Rubriek in 't plat in kwartaalmagazine "Geulrand" : Ónder oes gezag en gesjreve' 1982-1989 

Keersjviering: in 1987 in de berg. Van 1988-2000 in de Kloes op de Sjaasberg. Nao 2001: op wiesselende locaties t/m 2002
Cultureel aovende same mèt L.G.O.G. en I.V.N saer 1989

Veurlees, declameer, thema- en verhaolaovende vanaaf 1984

Vanaaf 1999 samewèrking mèt  TV-Valkeberg betreffende dialek en volkscultuur (o.a. wekelijkse gezègkdes en sjpreekweurd; presentaties in 't plat en dialektekste)

Sjtökske Plat es Veldeke-rubriek in 't hoes aan hoes-weekblaad Heuvelland Actueel: thema's dialek en volkscultuur. 2003-2007

 

els diederenels diederen: website: 'oeuvre-poëzie-couleur locale'webdesign